|
Open Inloop Teken- en Schilderlessen: Portret, Figuur, Model, Traditioneel, Experimenteel op de Weesperzijde nr. 4, 1091 EA Amsterdam
Inloggen Cursisten
                                       
Home/ Agenda | Eigen werk | Cursussen/ werk cursistenOpen Inloop Modeltekenen en -schilderen | Nieuw werk deelnemers | Peter Eurlings | Links & Contact | Nieuwsbrief | Sitemap | Bedrijfsworkshop | Nederlandse versie Deutsche Version  
Nieuwsbrief week 48, 23 november - 29 november. Nieuwkomers welkom!
Nieuwsbrieven
 
23 - 29 nov
16 - 22 nov
9 - 15 nov
2 - 8 nov
26 okt - 1 nov
19-25 okt

Weesperzijde 4 is een samenwerkingsverband tussen Ruben Schwartz en Peter Eurlings. Beide bieden in aansluiting op elkaar onder 1 dak lesprogramma's aan. De facturering van Ruben en Peter is als bij 1 instituut. Voor de eerste les in dezelfde week betaal je 15Euro, de tweede 10Euro en voor de daarop volgende lessen betaal je 7Euro. Dit is inclusief materiaal, koffie en thee.

Dag Tijd Wat? Wat? Docent
Ma avond 23-11 19.00 - 22.00 Tekenen naar pray-formance en dubbel portret (architectuur portret). Mixed sessie, model Thoth en Lila'Angelique. Peter
Di avond 24-11 19.30 - 22.30 Ruben Schwartz houdt op dinsdag open inloop naar model. Geen les, zelf materialen meenemen of tegen vergoeding aanwezig. Kosten 12.00 Euro /voor cursisten 10 Euro (contant afrekenen)
Nieuw
Ruben
Wo ochtend 25-11 10.00 - 13.00 Traditioneel & Experimenteel Peter
Wo avond 25-11 19.00 - 22.00 Model en portret (de man) (Experiment?) Peter
Do avond 26-11 19.30 - 22.30 Natuurlijk & Experimenteel Modeltekenen door Ruben Schwartz
Nieuw
Ruben
Vr middag 27-11 13.00 - 16.00 Traditioneel & Experimenteel Peter
Vr avond 27-11 19.00 - 22.00 Portret Peter
Za 28-11   geen les  
Zo 29-11   geen les  
 

Dubbelportrettekenen & Muziek/ Zang

Maandagavond 23 november 19.00 - 22.00

aanmelden & info: info@petereurlings.nl of 0642971097

Vanwege de unieke en bijzondere ervaring met het pray-formance duo Thoth en Lila'Angelique afgelopen vrijdagavond een extra sessie.
Al een keer een stilleven met citroen geschilderd?
En als je nou vervolgens een hap uit die citroen neemt zou je hem dan anders schilderen?
Hoe zou je het portret van iemand schilderen nadat je hem of haar hebt horen zingen. We zullen op deze avond het tekenen naar pray-formance afwisselen met portret in stilstand. Bij portret zullen we ons ook bezig houden met architectuur en karakteristieken van de onderdelen.

Een unieke gelegenheid om het pray-formance duo Thoth en Lila'Angelique te tekenen.

Wat kun je verwachten op deze avond:
portrettekenen en zang/muziek en ook de combinatie tussen deze dus tekenen naar beweging als ook stilstand.

 

 

 

Open inloop modeltekenen bij Ruben Schwartznaar boven

Dinsdagavond 24 november 19.30 - 22.30
Deur open om 19.15

aanmelden & info: rubenschwartz@wanadoo.nl of 0611006139

Ruben Schwartz start vanaf deze week met een open inloop naar model tekenen/ schilderen.
Je neemt zelf je materialen mee. Geen les.

Kosten: 12 Euro (dit is inclusief model, koffie en thee)

Deze dinsdag beginnen we met korte standen van 1 minuut, vervolgens 5 - en 10 minutenstanden. Na de pauze kan 1 uur aan dezelfde stand gewerkt worden.
Ons model is de engelse performer Lance.Donderdagavond 26 november werken we met model Lance: Natuurlijk en Experimenteel tekenen naar model door Ruben Schwartz.
Model Lance

 

Traditioneel tekenen en schilderennaar boven

Woensdag 25 november van 10.00 - 13.00
&
Vrijdag 27 november van 13.00 - 16.00


aanmelden & info: info@petereurlings.nl of 0642971097

Bij de traditionele tekenlessen zullen beeldende begrippen en praktische vaardigheden de revue passeren. Gaat je interesse (in eerste instantie) uit naar methoden om de proporties van een stilleven goed weer te geven in de juiste grijstonen en vervolgens in olieverf dan zijn deze oefeningen een geschikte basis. Ook als later je voorkeur uit gaat naar beeldtaal die meer modernistisch is.

In het begin zijn korte, 1 sessie oefeningen aanbeveelbaar voordat we naar de langere studies overstappen. De 'leercurve' is min of meer stijler/ sneller dan dat men gelijk al aan een langere studie begint.


Nogmaals: Deze Woensdagochtend en Vrijdagochtend
Nogmaals en weer een stapje verder. Voor velen zullen deze week nog korte oefeningen volgen als voorbereiding voor de lange teken- en schilderstudies.
Naar gelang je beginsituatie en voorkeur zullen we deze week de aandacht vestigen op:

1) Perspectief en constructie van de Ellips (cirkel in persepectief)
Hoewel sommigen het prettig vinden om een tijdje met 1 materiaal, techniek en beeldend begrip te werken is uiteindelijk kennis van de basisprincipes van het construeren van de Ellips (cirkel in perspectief) wel handig.

Kennis van de eenvoudige constructie principes van het Perspectief van de Ellips, een van de basisvormen uit de Geometrie kan van belang zijn bij het herkennen en construeren van deze vorm in bijvoorbeeld stillevens maar ook stads- en ontwerptekenen.
Bureau schaarlamp en speelgoed treintje in geconstrueerd perspectief aan de hand van eenvoudige basis richtlijnen.
Uitsnede uit het stilleven van Willem Claesz Heda, 1635, olieverf op doek: Een verzameling van allerlei ellipsen (cirkels in perspectief in allerlei richtingen
Willem Claesz Heda, uitsnede uit een meesterwerk stilleven vol geschilderd met ellipsen. ca 1635, Rijksmuseum Amsterdam.
Uitsnede uit het stilleven van Willem Claesz Heda, 1635, olieverf op doek: Een verzameling van allerlei ellipsen (cirkels in perspectief in allerlei richtingen
Een samenstelling van bijna uitsluitend ellipsen.

2) Kleurmengoefeningen in olieverf, acrylverf, aquarel etc. naar keuze aan de hand van een stilleven.
Voor degene die nog liever door willen met studie in olieverf is het aan te bevelen om een kleurenmengoefening te doen aan de hand van een stilleven. Welke stappen kun je gebruiken om tot de 'juiste' of 'gesuggereerde' kleur te komen van het object.
Stilleven met fles en appels
Stilleven met fles en appels, olieverf, ca. 20 x 30 cm. 1996, Ulrich Städler

3) Je eigen project
Je kunt natuurlijk je eigen project formuleren of een eigen doek meenemen. De docent zal je dan hierin begeleiden.

 

 

experimenteel tekenen en schilderennaar boven

 

Woensdag 25 november van 10.00 - 13.00
&
Vrijdag 27 november van 13.00 - 16.00


aanmelden & info: info@petereurlings.nl of 0642971097

Naast de traditionele lessen zijn er ook experimentele lessen. Bij de experimentele lessen staat het experimenteren met beeldtaal voorop. Het correct weergeven van de "fotorealistische" waarneming speelt hier geen of een ondergeschikte rol. De bandbreedte van de les wordt beperkt, net zoals bij de traditionele lessen, tot een bepaald beeldend begrip. De lessen zijn erop geënt om je beeldende bagage te vergroten.

Geschilderde voorbeelden met als inspiratiebron Andy Warhol. Acrylverf op doek.

Start je eigen Andy Warhol of (...) project

Experimentele opzet landschap met als thematiek het uitbeelden van ruimte.

Kies eigen thematiek, neem je eigen schilderij mee of laat de keuze bij experimenteel over aan de docent.

Het is mogelijk om ook tijdens de lessen model en portret aan je traditionele of experimentele werk te werken.
Als je meer een zelfstandige rol wilt spelen en je eigen thematiek en werkwijze wilt kiezen dan zijn deze lessen ook geschikt waarbij de docent een meer begeleidende rol uitoefend.

 

portret- en modeltekenen (schilderen)naar boven

 

Woensdag 25 november ('slaafs' meten en passen, de man & de vrouw = dubbel model)
&
Vrijdag 27 november
thema: gezichtskenmerken en architectuur van het hoofd.
19.00 - 22.00


aanmelden & info: info@petereurlings.nl of 0642971097

De modeltekensessies zijn bedoeld om je bekend te maken met de vele beeldbegrippen die je formeel kunt benoemen bij de analyse van een tekening of schilderij en om je kijkvaardigheden met betrekking tot het menselijk lichaam en het hoofd/ gezicht te vergroten.

Wo avond 25-11, modeltekenen en -schilderen, dubbel model!

Nogmaals: Deze Woensdagavond 25 november, 19.00 -22.00, model: mannelijk
In tegenstelling tot eerder aangekondigd nog geen volume tekenen maar nogmaals 'slaafs' oefenen in meten en passen. Ditmaal via iets strenger geregisseerde stappen.
Het duo Thoth en Lila'Angelique vertrekken donderdag weer uit Nederland. Voor een laatste keer heb ik hun uitgenodigd om samen te poseren. Deze avond zal in het teken staan van opbouw in duidelijke stappen: mensenlijke proporties, richtingen en opbouw.
Modeltekenen, figuur tekenen, opzet van een figuur of model. Aandacht voor balans en proporties, schematische opzet.
Meerdere mogelijkheden:
Voor degene die zich in het portret willen bekwamen is het mogelijk om portretstudie te tekenen of te schilderen na de korte warming up oefeningen.

Als voorbeeld voor portret tekenen (of schilderen) tijdens de modeltekensessie op deze Woensdagavond. Lenie door Chris tijdens de portrettekenworkshop gegeven in Galerie de Stoker eerder dit jaar.

Vr avond 27-11: Portrettekenen, architectuur, onderdelen en geheel

naar boven

We werken met balletdanser Frank voor portret.Deze vrijdagavond 27-11, 19.00 - 22.00 , Portretstudie gezichtskenmerken, architectuur gezicht en geheel. Model Frank.
Na een aantal korte poses bestuderen we het gezicht en zijn kenmerken. Poses: 2 x 5, 1 x 10, 1 x 20, 1 x 40, 1 x 75 min.

Constructie/ architectuur van hoofd en gezichtskenmerkenHoofdstudie als voorbeeld om grip te krijgen op de architectuur van een hoofd.Architectuur van het hoofd en kennis daarvan kan bijdragen tot het onbewust en intiutief goed tekenen in proporties in een later stadium.Woensdag- of vrijdagavond experiment?

naar boven

Suggestie voor de 'experimentelen' onder ons voor de woensdagavond 25 of vrijdagavond 27 november: Laat je inspireren door de stijl van de Brücke kunstenaars.
Maak een analyse van de gebruikte kleuren, kwasstreken, compositie en stijl en bereid daarop je palet voor. Probeer te kruipen in de huid van de schilder. Geen eenvoudige klus maar zeker een experimentele studie waard.

Drie baders, 1913,  Ernst Ludwig Kirchner, Art Gallery of New South Wales.Zelfportret, 1906, Karl Schmitt Rotluf
Drie baders, 1913, Ernst Ludwig Kirchner, Art Gallery of New South Wales.
Zelfportret, 1906, Karl Schmitt Rotluf

 

 

 

Natuurlijk en Experimenteel modeltekenen op de donderdagavond door Ruben Schwartznaar boven

 

Donderdagavond 26 november 19.30 - 22.30

aanmelden & info: rubenschwartz@wanadoo.nl of 0611006139

De 'Natuurlijk en experimenteel' modeltekensessies door Ruben Schwartz zijn:
Open voor iedereen, gelieve van te voren aan- en afmelden maar spontaan langs komen kan ook.

Topolski als voorbeeld voor de les van Ruben Schwartz: Natuurlijk en Experimenteel tekenen.In deze les gaan we verder in op de gesture- en contour-oefeningen die tijdens de eerste twee lessen zijn behandeld. Verdieping en verbreding voor hen die al eerder meededen, kennismaking voor nieuwe deelnemers.
Elke keer zal ik een nieuw aspect introduceren in samenhang met de vorige. Deze keer zal dat gewicht zijn.
Het doel is steeds zo dicht mogelijk bij het object of de gebeurtenis te komen en daar, tekenend, direct op te reageren.

 

Als voorbeeld voor de les op donderdagavond achteenvolgens tekeningen van Goya en Ruben Schwartz
Natuurlijk en Experimenteel tekenen, lessen gegeven door Ruben Schwartz op de donderdagavond van 19.30 - 22.00 (Tekening hier als voorbeeld door Goya)Natuurlijk en Experimenteel tekenen, lessen gegeven door Ruben Schwartz op de donderdagavond van 19.30 - 22.00 (Tekening hier als voorbeeld door Ruben Schwartz)

Tekenen en kijken zijn onlosmakelijk verbonden. Zelfs als je niets met beeldende kunst zou willen kan het een groot genoegen en voordeel opleveren om beter te leren kijken. Eigenlijk zijn we voor een groot deel blind voor de ons omringende wereld. Onze perceptie van de dingen staat onze waarneming in de weg. Beter leren kijken, bijvoorbeeld door te tekenen, ontwikkelt meer in een mens dan alleen het kunnen vervaardigen van een tekening.
Er zijn verschillende manieren om te leren tekenen en om te leren kijken ; Er zijn de exactere methodes waarbij goed gelet wordt op verhoudingen, structuren, perspectief, toonwaarden, kleur etc. waarbij de benadering vooral cognitief is.
Daarnaast zijn er de vrijere methodes, waarbij je eigenlijk leert dat jijzelf het belangrijkste instrument bent. Het gaat hier eigenlijk meer over afleren dan aanleren.
Dit is de manier waarop ik zal trachten les te geven. Trachten omdat jijzelf immers degene bent die je eigen vrijheid moet zien te vinden. Hiertoe kan ik enkele handreikingen doen maar het zal, meer dan bij andere methodes, vooral een kwestie van doen zijn, werken dus. Er wordt naar model gewerkt.Impressie van Ruben Schwartz: Video 'Drawing my beautiful son'.